Bespreking: De Taalfanfare Woordenschat Plus (16/05/2007)

Het laatste ICT nieuws!

Bespreking: De Taalfanfare Woordenschat Plus (16/05/2007)

Een woordenschatprogramma met spraak kan taalzwakke leerlingen helpen bij het inoefenen van woordenschat. We bespreken het programma ‘De taalfanfare Woordenschat plus’ en geven tips voor het inzetten ervan in de klas. Met de ‘Taalfanfare’ kunnen de woorden beluisterd en bekeken worden (foto en geschreven woord). Ze worden op verschillende manieren geoefend. Het programma laat bovendien toe eigen inhouden aan te maken. Onze tips helpen leerkrach-ten en begeleiders om dit snel en handig te doen.