Visualiseren van tijd (29/05/2007)

Het laatste ICT nieuws!

Visualiseren van tijd (29/05/2007)

Het inschatten van de tijd is vaak moeilijk. “Duurt het nog lang?”, “Hoe lang nog voordat we gaan eten?”, “Hoe lang mag ik deze activiteit doen?”, “Wat komt er dan?”,… Om ook personen die zelf de tijd niet kunnen inschatten of personen met geheugenproblemen te ondersteunen in hun dag- of activiteitenplanning zijn er verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. In deze tekst vindt u een overzicht van enkele tijdvisualisatiesystemen.