Hoe maak je een onderhoudsplan?

Het laatste ICT nieuws!

Hoe maak je een onderhoudsplan?

Hoe maak je zelf een onderhoudsplan voor je appartement als er geen VvE werd opgericht? Zo een onderhoudsplan of een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP)  is een verslag waarin wordt opgenomen welk  onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het MJOP gaat over de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars (VvE), waaronder in ieder geval het dak en de gevel, maar ook het trappenhuis en de kozijnen vallen. Wil je zeker zijn dat het onderhoud volgens het boekje verloopt? Dan kun je dit onderhoud door Centiss VvE laten uitvoeren.

Wat staat er in zo een onderhoudsplan 

In dit onderhoudsplan staan drie factoren centraal. Het moet verduidelijken over welk bouwdeel het gaat, wanneer vervanging of herstelling nodig is en hoe hoog de kosten ervan oplopen. Het onderhoudsplan moet ook duidelijk maken hoe lang een bouwdeel mee gaat en wanneer er herstel of vervanging nodig is. In het onderhoudsplan moeten de kosten voor herstel of vervanging duidelijk opgenomen zijn. In de meeste gevallen wordt een onderhoudsplan opgemaakt voor een periode van tien jaar. 10 jaar. Ook als bijvoorbeeld het dak een levensduur heeft van vijftien en de lift van dertig  jaar heeft, moeten ze in het onderhoudsplan worden opgenomen.

Conditiemeting

Het combineren van het opmaken van een onderhoudsplan met een conditiemeting is een goed idee. Dat betekent dat in het plan wordt vermeld welke onderhoudswerken onmiddellijk moeten uitgevoerd worden. In een onderhoudsplan wordt namelijk alleen rekening gehouden met de gemiddelde levensduur en wordt niet gekeken naar de staat waarin je bouwdeel nu verkeert. Dit kan voor een vertekend beeld zorgen.

Vaststellen reservering

Is er een VvE actief? Dan zijn de eigenaars wettelijk verplicht om een onderhoudsreserve aan te leggen. Deze reserve moet groot genoeg zijn om het pand goed te kunnen onderhouden. Hou er rekening mee dat prijzen van grondstoffen kunnen wijzigen, belastingen kunnen wijzigen en de onderhoudsstaat van appartementen kunnen veranderen. Het is daarom een aanrader om zowel van met onderhoudsplan als de VvE bijvoorbeeld vijfjaarlijks te laten herzien. Zo blijft het plan altijd actueel en kunnen sommige werkzaamheden uitgesteld worden of vervroegd.