Auteur: admin

Het laatste ICT nieuws!

Bespreking: Sommenplaneet (05/06/2007)

Met Sommenplaneet oefenen leerlingen vanaf 6 jaar ‘rekenen’ op een speelse manier. Het programma is in opbouw. Nu al kan men optellen, aftrekken en de tafels oefenen en rekenen met geld. Meer spelletjes, toetsen en werklijsten volgen. Sommige spellen zullen een rekenonderdeel uitleggen. Andere automatiseren het oefenen. Niveaus en soorten opgaven zal men kunnen instellen.…
Read more

Visualiseren van tijd (29/05/2007)

Het inschatten van de tijd is vaak moeilijk. “Duurt het nog lang?”, “Hoe lang nog voordat we gaan eten?”, “Hoe lang mag ik deze activiteit doen?”, “Wat komt er dan?”,… Om ook personen die zelf de tijd niet kunnen inschatten of personen met geheugenproblemen te ondersteunen in hun dag- of activiteitenplanning zijn er verschillende hulpmiddelen…
Read more

Het Sprekend Fotoalbum (24/05/2007)

Kinderen die niet kunnen spreken of heel moeilijk verstaanbaar zijn, kunnen vaak niet deelnemen aan een kringgesprek. Om dit toch wat te ondersteunen werkt men soms met een heen en weer schriftje waarin ouders of leerkrachten notities maken bij foto’s die dan door volwassenen worden voorgelezen. Dit draagt echter weinig bij tot het eigenwaardegevoel en…
Read more

Bespreking: De Taalfanfare Woordenschat Plus (16/05/2007)

Een woordenschatprogramma met spraak kan taalzwakke leerlingen helpen bij het inoefenen van woordenschat. We bespreken het programma ‘De taalfanfare Woordenschat plus’ en geven tips voor het inzetten ervan in de klas. Met de ‘Taalfanfare’ kunnen de woorden beluisterd en bekeken worden (foto en geschreven woord). Ze worden op verschillende manieren geoefend. Het programma laat bovendien…
Read more

My Tobii: nu echte oogsturing van een PC (02/05/2007)

Sinds eind 2006 is de My Tobii verkrijgbaar in Vlaanderen. Het bestaat uit een computerscherm dat de oogbewegingen van de gebruiker omzet in muisbewegingen en een geïntegreerde computer. Via speciaal aangepaste software kan je de communicatietoepassingen op dit scherm dus bedienen door je ogen. Zo kan je schrijven via een klavier of via symbolenkaarten. Klik…
Read more

Hot potatoe (26/04/2007)

Gebruik hot potatoe om afwisseling in de les te bekomen.Dit zowel voor taal als rekenen. Om de lessen van taal en rekenen levendiger te maken en voor leerlingen met schrijfproblemen. Bij elk thema wordt er een oefening voorzien in hot potatoe die gelinkt is aan het onderwerp: kruiswoordpuzzel, cijferpuzzels enz…. Voor leerlingen met leerachterstand worden…
Read more

ICT voor leerlingen met een verstandelijke beperking (24/04/2007)

ICT is niet meer weg te denken uit de moderne samenleving. Voor mensen met een verstandelijke beperking dreigt ICT een extra drempel te vormen. Websitebouwers houden vaak geen rekening met de bijzondere noden van mensen met beperkingen. Het resultaat is dat het overgrote deel van de websites grotendeels ontoegankelijk zijn voor deze mensen. ICT biedt…
Read more

Beveiliging voor inbraak (24/04/2007)

ICT is niet meer weg te denken uit de moderne samenleving, maar niet goedkoop! Inbraakproof levert o.a. een slotenmaker Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Breda, Zoetermeer, of andere plaats? Op deze manier is uw huis en ook uw ICT altijd goed beveiligd!

electronisch gebarentaal woordenboek (02/04/2007)

http://gebaren.ugent.be/ is de link naar een electronisch gebarentaalwoordenboek. Bovendien vind je het gebaar voor heel wat computertermen.

Studiedagen DYSLEXIE: Kurzweil 3000, Tutor Student, ReadingPen e.a. (30/03/2007)

Sensotec N.V. uit Varsenare organiseert studiedagen in alle Vlaamse provincies met als onderwerp “DYSLEXIE: compenserende hulpmiddelen”. Eerst wordt een overzicht gegeven van de vele hulpmiddelen uit ons gamma. Daarna wordt de nieuwe versie van Kurzweil 3000 uitgebreid gedemonstreerd. Tenslotte getuigt een K3000-gebruikster over haar ervaringen met het programma. Gratis toegang, vooraf inschrijven is noodzakelijk.